Veelgestelde vragen

Wat is de aanleiding van dit onderzoek?

In het eerdere VGO onderzoek is naar voren gekomen dat er meer longontsteking voorkomt bij omwonenden van veehouderijen. In de VGO-3-studie willen de onderzoekers achterhalen wat de oorzaak is van deze bevinding en welke ziekteverwekkers hier mogelijk bij betrokken zijn. De kennis uit dit onderzoek zal bijdragen aan de bescherming en bevordering van de gezondheid van omwonenden van veehouderijbedrijven.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het VGO vervolgonderzoek heeft als doel te achterhalen waarom mensen die in de buurt van veehouderijen wonen vaker longontsteking hebben. Ook wordt er gekeken hoe de longfunctie van omwonenden van veehouderijen is veranderd ten opzichte van de eerdere meting in 2014-2015.

Waarom zou ik meedoen aan dit onderzoek?

Naast dat u informatie over uw persoonlijke toestand kunt ontvangen (uitslag van de longfunctietest), heeft u zelf geen voordeel aan deelname aan dit onderzoek. Maar door uw deelname kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan ons onderzoek en daarbij ook aan de algemene volksgezondheid. De kennis uit dit onderzoek zal bijdragen aan de bescherming en bevordering van de gezondheid van omwonenden van veehouderijen.

Door wie wordt dit onderzoek betaald?

De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financieren dit onderzoek. Daarnaast wordt dit onderzoek financieel gesteund door een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-ZonMW).

Zijn jullie tegen de veehouderij?

Nee, wij zijn niet tegen de veehouderij. Het VGO vervolgonderzoek heeft als doel te achterhalen waarom mensen die in de buurt van veehouderijen wonen vaker longontsteking hebben. Ook wordt er gekeken hoe de longfunctie van omwonenden van veehouderijen is veranderd ten opzichte van de eerdere meting in 2014-2015.