Veelgestelde vragen

Wie voeren het onderzoek uit?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht in nauwe samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg: NIVEL.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Voor dit onderzoek worden vragenlijsten afgenomen en gezondheidsmetingen gedaan bij personen die eerder hebben deelgenomen aan het VGO onderzoek in 2014-2015. De gezondheidsmetingen bestonden uit afname van een longfunctietest, afname van slijm in de keel en neus middels wattenstaven en afname van een buisje (10 ml) bloed. Door het opnieuw afnemen van de longfunctietest kan er onderzocht worden hoe de longfunctie van omwonenden van veehouderijen is veranderd ten opzichte van de eerdere meting in 2014-2015. De afgenomen wattenstaven geven inzicht in de aanwezigheid van verschillende bacteriën en virussen in de neus en keel van mensen die wonen in de nabijheid van veehouderijen. In het afgenomen bloed zal worden onderzocht of er antistoffen tegen bepaalde bacteriën, zogenoemde thermofiele bacteriën, en andere mogelijke veroorzakers van longontsteking te meten zijn. Voor de gezondheidsmetingen kwam de onderzoeksmedewerker bij de deelnemer thuis op visite (of op een andere locatie van voorkeur) op een voor de deelnemer geschikt moment.

Wanneer vindt de uitvoering van deze vervolgstudie plaats?

Door de coronasituatie heeft de uitvoering vertraging opgelopen en zullen de gezondheidsmetingen uitgevoerd worden vanaf augustus 2021 tot einde 2022.