Welkom op de website van de VGO-3-vervolgstudie

 

voor deelnemers eerder VGO-onderzoek

 

Het VGO-3-onderzoek is een vervolg op het eerdere VGO-onderzoek (afkorting voor ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’). In het eerdere VGO-onderzoek is naar voren gekomen dat er meer longontsteking voorkomt bij omwonenden van veehouderijen. In het VGO-3-onderzoek willen de onderzoekers achterhalen wat de oorzaak is van deze bevinding en welke ziekteverwekkers hier mogelijk bij betrokken zijn. Het VGO-3-onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen waaronder een vervolgstudie waarbij eerdere VGO-deelnemers opnieuw zijn onderzocht.

Deze website is specifiek bedoeld voor deelnemers die hebben deelgenomen aan deze vervolgstudie. 

Voor informatie over de andere onderdelen binnen het VGO-3-onderzoek zie www.rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid/vervolgonderzoeken-vgo.

Hier kunt u ook een informatieve video zien waarin de andere onderdelen van het VGO-3 onderzoek naar de oorzaken van longontsteking worden belicht. Het vinden van de oorzaak van longontstekingen in de buurt van veehouderijen is dus één van de doelen van deze vervolgstudie, naast het in kaart brengen van veranderingen in longfunctie over de tijd.