Doel van deze vervolgstudie

Voor deze vervolgstudie binnen het VGO-3-onderzoek zijn eerdere VGO deelnemers opnieuw onderzocht. Dit heeft als doel om te kijken naar de aanwezigheid van verschillende bacteriën en virussen in de neus en keel van mensen die wonen in de nabijheid van veehouderijen. Dit zal worden vergeleken met mensen die verder weg wonen van veehouderijen en mensen die een longontsteking hebben. Ook wordt er gekeken hoe de longfunctie van omwonenden van veehouderijen is veranderd ten opzichte van de eerdere meting in 2014-2015. In afgenomen bloed zal worden onderzocht of er antistoffen tegen bepaalde bacteriën, zogenoemde thermofiele bacteriën, en andere mogelijke veroorzakers van longontsteking te meten zijn. 

 

Wie voert deze vervolgstudie uit?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht in nauwe samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg: NIVEL.

 

Wat houdt deelname aan deze vervolgstudie in?

De metingen zijn inmiddels afgerond. Deelname bestond uit het invullen van een vragenlijst en meedoen aan gezondheidsmetingen. De gezondheidsmetingen bestonden uit afname van een longfunctietest en afname van slijm in de keel en neus middels wattenstaven en afname van een buisje (10 ml) bloed. Voor de gezondheidsmetingen kwam een onderzoekersmedewerker op bezoek bij de deelnemer.

 

Wie kan deelnemen aan deze vervolgstudie?

De metingen voor deze vervolgstudie zijn inmiddels afgerond, deelname is dus niet meer mogelijk. Aan deze vervolgstudie konden uitsluitend personen deelnemen die aan het VGO gezondheidsonderzoek, in 2014 of begin 2015, hebben meegedaan en toen hebben aangegeven opnieuw benaderd te mogen worden voor vervolgonderzoek. Deze personen hebben een uitnodigingspakket per post ontvangen.