Doel van deze vervolgstudie

Voor deze vervolgstudie binnen het VGO-3-onderzoek worden eerdere VGO deelnemers opnieuw onderzocht. Dit heeft als doel om te kijken naar de aanwezigheid van verschillende bacteriën en virussen in de neus en keel van mensen die wonen in de nabijheid van veehouderijen. Dit zal worden vergeleken met mensen die verder weg wonen van veehouderijen en mensen die een longontsteking hebben. Ook wordt er gekeken hoe de longfunctie van omwonenden van veehouderijen is veranderd ten opzichte van de eerdere meting in 2014-2015. In afgenomen bloed zal worden onderzocht of er antistoffen tegen bepaalde bacteriën, zogenoemde thermofiele bacteriën, en andere mogelijke veroorzakers van longontsteking te meten zijn. Ook wordt onderzocht of er antistoffen tegen het nieuwe corona-virus (het SARS-CoV-2)  gevonden worden. . 

 

Wie voert deze vervolgstudie uit?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht in nauwe samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg: NIVEL.

 

Wat houdt deelname aan deze vervolgstudie in?

Deelname bestaat uit het invullen van een vragenlijst en meedoen aan gezondheidsmetingen. De gezondheidsmetingen bestaan uit eenmalige afname van een longfunctietest en afname van slijm in de keel en neus middels wattenstaven en afname van een buisje (10 ml) bloed. Voor de gezondheidsmetingen komt een onderzoekersmedewerker op bezoek bij de deelnemer.

 

Wie kan deelnemen aan deze vervolgstudie?

Aan deze vervolgstudie kunnen uitsluitend personen deelnemen die aan het VGO gezondheidsonderzoek in 2014 of begin 2015 hebben meegedaan en toen hebben aangegeven opnieuw benaderd te mogen worden voor vervolgonderzoek. Deze personen ontvangen vanzelf een uitnodigingspakket per post. Personen die niet uitgenodigd worden voor deze vervolgstudie kunnen niet deelnemen.