Veelgestelde vragen

Wat is de aanleiding van dit onderzoek?

In het eerdere VGO onderzoek is naar voren gekomen dat er meer longontsteking voorkomt bij omwonenden van veehouderijen. In de VGO-3-studie willen de onderzoekers achterhalen wat de oorzaak is van deze bevinding en welke ziekteverwekkers hier mogelijk bij betrokken zijn. De kennis uit dit onderzoek zal bijdragen aan de bescherming en bevordering van de gezondheid van omwonenden van veehouderijbedrijven.

Welke uitslagen krijg ik teruggekoppeld?

U kunt de persoonlijke uitslag ontvangen van de longfunctietest indien u daar toestemming voor geeft.

Hoe kan ik aangeven dat ik mijn uitslagen wil ontvangen?

U heeft op het toestemmingsformulier kunnen aangeven of u de uitslagen wilt ontvangen. Het toestemmingsformulier heeft de onderzoeksmedewerker meegenomen toen hij/zij bij u op bezoek kwam voor de gezondheidsmetingen.

Wie voeren het onderzoek uit?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht in nauwe samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg: NIVEL.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Voor dit onderzoek worden vragenlijsten afgenomen en gezondheidsmetingen gedaan bij personen die eerder hebben deelgenomen aan het VGO onderzoek in 2014-2015. De gezondheidsmetingen bestonden uit afname van een longfunctietest, afname van slijm in de keel en neus middels wattenstaven en afname van een buisje (10 ml) bloed. Door het opnieuw afnemen van de longfunctietest kan er onderzocht worden hoe de longfunctie van omwonenden van veehouderijen is veranderd ten opzichte van de eerdere meting in 2014-2015. De afgenomen wattenstaven geven inzicht in de aanwezigheid van verschillende bacteriën en virussen in de neus en keel van mensen die wonen in de nabijheid van veehouderijen. In het afgenomen bloed zal worden onderzocht of er antistoffen tegen bepaalde bacteriën, zogenoemde thermofiele bacteriën, en andere mogelijke veroorzakers van longontsteking te meten zijn. Voor de gezondheidsmetingen kwam de onderzoeksmedewerker bij de deelnemer thuis op visite (of op een andere locatie van voorkeur) op een voor de deelnemer geschikt moment.

Wanneer vindt de uitvoering van deze vervolgstudie plaats?

Door de coronasituatie heeft de uitvoering vertraging opgelopen en zullen de gezondheidsmetingen uitgevoerd worden vanaf augustus 2021 tot einde 2022.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het VGO vervolgonderzoek heeft als doel te achterhalen waarom mensen die in de buurt van veehouderijen wonen vaker longontsteking hebben. Ook wordt er gekeken hoe de longfunctie van omwonenden van veehouderijen is veranderd ten opzichte van de eerdere meting in 2014-2015.

Wanneer ontvang ik mijn persoonlijke uitslagen?

U ontvangt de uitslag van uw longfunctietest binnen drie maanden na het huisbezoek. 

Wanneer ontvang ik de algemene resultaten van het hele onderzoek?

Na afronding van het gehele onderzoek zullen de algemene resultaten met de deelnemers middels een deelnemersrapportage gedeeld worden.

Wanneer zijn de resultaten van het hele onderzoek binnen?

De resultaten van het hele onderzoek worden verwacht in de loop van 2024.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens en uw lichaamsmateriaal een code. Gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen bij een derde partij, de zogenoemde Trusted Third Party (TTP). Dit is een onafhankelijke dienstverlenende organisatie gericht op gegevensbescherming. Voor de volledige privacyverklaring voor deelnemers aan dit onderzoek klik hier.

Ik heb een vraag die niet in de lijst ‘Veelgestelde vragen’ staat, wat nu?

Wilt u zich afmelden voor toekomstig onderzoek of een verhuizing doorgeven dan kunt u een bericht per e-mail sturen naar de Servicedesk: vgo@sivz.nl

 

Voor inhoudelijke en overige vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers bij voorkeur via e-mail (VGO.info@uu.nl) of telefonisch via het onderzoeksecretariaat (tel: 030-253-5367)

Waarom zou ik meedoen aan dit onderzoek?

Naast dat u informatie over uw persoonlijke toestand kunt ontvangen (uitslag van de longfunctietest), heeft u zelf geen voordeel aan deelname aan dit onderzoek. Maar door uw deelname kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan ons onderzoek en daarbij ook aan de algemene volksgezondheid. De kennis uit dit onderzoek zal bijdragen aan de bescherming en bevordering van de gezondheid van omwonenden van veehouderijen.

De uitslag van de longfunctietest was afwijkend, wat betekent dit?

Alle uitslagen van de longfuncties worden – in combinatie met zelf-gerapporteerde luchtwegklachten – bekeken door een longarts. De longarts beoordeelt de longfunctie. Wanneer deze als afwijkend wordt beoordeeld zal u dit duidelijk kunnen opmaken uit uw uitslagbrief. Wij adviseren u in dit geval de uitslagbrief te bespreken met uw huisarts.

Door wie wordt dit onderzoek betaald?

De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financieren dit onderzoek. Daarnaast wordt dit onderzoek financieel gesteund door een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-ZonMW).

Zijn jullie tegen de veehouderij?

Nee, wij zijn niet tegen de veehouderij. Het VGO vervolgonderzoek heeft als doel te achterhalen waarom mensen die in de buurt van veehouderijen wonen vaker longontsteking hebben. Ook wordt er gekeken hoe de longfunctie van omwonenden van veehouderijen is veranderd ten opzichte van de eerdere meting in 2014-2015.

Waar kan ik de privacyverklaring voor VGO-deelnemers vinden?

Voor de volledige privacyverklaring voor deelnemers aan dit onderzoek klik hier