Veelgestelde vragen

Wat is de aanleiding van dit onderzoek?

In het eerdere VGO onderzoek is naar voren gekomen dat er meer longontsteking voorkomt bij omwonenden van veehouderijen. In de VGO-3-studie willen de onderzoekers achterhalen wat de oorzaak is van deze bevinding en welke ziekteverwekkers hier mogelijk bij betrokken zijn. De kennis uit dit onderzoek zal bijdragen aan de bescherming en bevordering van de gezondheid van omwonenden van veehouderijbedrijven.

Ik wil meedoen met het onderzoek maar ik ben het uitnodigingspakket kwijtgeraakt, wat moet ik doen?

U kunt dan contact opnemen met de Servicedesk bij voorkeur per e-mail: vgo@sivz.nl. De mail wordt elke werkdag gelezen.

U kunt ook bellen met de Servicedesk, telefoonnummer: 030-635 8220. De Servicedesk is telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09.00-12.00 uur en tussen 13.30-16.30 uur. U wordt dan te woord gestaan door een medewerker van de Stichting IVZ; IVZ ondersteunt het IRAS bij het VGO onderzoek.

Welke uitslagen krijg ik teruggekoppeld?

U kunt de persoonlijke uitslag ontvangen van de longfunctietest en de uitslag van het wel of niet aanwezig zijn van antistoffen tegen SARS-CoV-2 in uw bloed, indien u daar toestemming voor geeft.

Hoe kan ik aangeven dat ik mijn uitslagen wil ontvangen?

U kunt op het toestemmingsformulier aangeven of u de uitslagen wilt ontvangen van de longfunctietest en/of de aanwezigheid van antistoffen tegen SARS-CoV-2 in uw bloed. Het toestemmingsformulier neemt de onderzoeksmedewerker mee wanneer hij/zij bij u op bezoek komt voor de gezondheidsmetingen.

Wie voeren het onderzoek uit?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht in nauwe samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg: NIVEL.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Voor dit onderzoek worden vragenlijsten afgenomen en gezondheidsmetingen gedaan bij personen die eerder hebben deelgenomen aan het VGO onderzoek in 2014-2015. De gezondheidsmetingen bestaan uit afname van een longfunctietest, afname van slijm in de keel en neus middels wattenstaven en afname van een buisje (10 ml) bloed.. Door het opnieuw afnemen van de longfunctietest kan er onderzocht worden hoe de longfunctie van omwonenden van veehouderijen is veranderd ten opzichte van de eerdere meting in 2014-2015. De afgenomen wattenstaven geven inzicht in de aanwezigheid van verschillende bacteriën en virussen in de neus en keel van mensen die wonen in de nabijheid van veehouderijen. In het afgenomen bloed zal worden onderzocht of er antistoffen tegen bepaalde bacteriën, zogenoemde thermofiele bacteriën, en andere mogelijke veroorzakers van longontsteking te meten zijn. Ook wordt onderzocht of er antistoffen tegen het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) gevonden worden. Voor de gezondheidsmetingen komt de onderzoeksmedewerker bij de deelnemer thuis op visite (of op een andere locatie van voorkeur) op een voor de deelnemer geschikt moment.

Wanneer vindt de uitvoering van deze vervolgstudie plaats?

Door de coronasituatie heeft de uitvoering vertraging opgelopen en zullen de gezondheidsmetingen uitgevoerd worden vanaf augustus 2021 tot einde 2022.

Wanneer moet ik de vragenlijst invullen?

Zodra u de vragenlijst heeft ontvangen, kunt u deze meteen invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de vragenlijst, die in het uitnodigingspakket is bijgevoegd, op papier invullen en door middel van de retourenveloppe per post terugsturen. Daarnaast kunt u de vragenlijst ook digitaal invullen via deze link. De benodigde inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u vinden op het voorblad van de papieren vragenlijst.

Hoe moet ik de vragenlijst invullen?

U kunt de vragenlijst, die in het postpakket is bijgevoegd, op papier invullen en door middel van de retourenveloppe per post terugsturen. Daarnaast kunt u de vragenlijst ook digitaal invullen via deze link. De benodigde inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u vinden op het voorblad van de papieren vragenlijst.

Moet ik de vragenlijst zowel op papier als digitaal invullen?

U hoeft de vragenlijst maar één keer in te vullen. Wanneer u de vragenlijst digitaal heeft ingevuld, wordt deze automatisch naar het onderzoeksinstituut verzonden. U hoeft dan de papieren vragenlijst niet meer in te vullen. Heeft u de vragenlijst niet digitaal maar op papier ingevuld, dan kunt u deze, eventueel samen met uw aanmeldingsformulier, door middel van de retourenveloppe per post terugsturen. .

Ik wil meedoen aan het onderzoek, hoe moet ik me opgeven?

Als u mee wilt doen aan het onderzoek, stuur dan de ingevulde vragenlijst en bijgevoegd antwoordformulier naar ons terug per post of digitaal.

Digitaal: De vragenlijst kan hier ingevuld worden en aanmelden kan hier. De benodigde inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u vinden op het voorblad van de papieren vragenlijst die in het uitnodigingspakket is bijgevoegd.
Mocht u problemen hebben met inloggen dan kunt u bellen met de Servicedesk, telefoonnummer: 030-635 82 20. De Servicedesk is telefonisch in verband met de corona-omstandigheden alleen bereikbaar op dinsdag tussen 09.00-12.00 uur en tussen 13.30-16.30 uur. U wordt dan te woord gestaan door een medewerker van de Stichting IVZ; IVZ ondersteunt het IRAS bij het VGO onderzoek. Het heeft de voorkeur ons een mail te sturen, deze wordt alle werkdagen gelezen en zo spoedig mogelijk beantwoord. 

Per post: Het is ook mogelijk om de vragenlijst en het aanmeldingsformulier, die in het uitnodigingspakket zijn bijgevoegd, op papier in te vullen en samen per post terug te sturen aan de onderzoekers. Hiervoor is een retourenveloppe bijgevoegd (geen postzegel nodig).

Wat gebeurt er nadat ik me heb opgegeven?

Nadat u zich heeft opgegeven, zal een onderzoeksmedewerker contact met u opnemen. De onderzoeksmedewerker zal de inhoud van het onderzoek met u doornemen en uw eventuele vragen beantwoorden. Vervolgens maakt u samen met de onderzoeksmedewerker een afspraak voor een geschikt moment voor de gezondheidsmetingen. Voor de gezondheidsmetingen komt de onderzoeksmedewerker langs bij u thuis op visite (of op een andere locatie van uw voorkeur).

Moet ik de vragenlijst per post opsturen als ik deze op papier heb ingevuld?

Ja, het is de bedoeling dat u de op papier ingevulde vragenlijst, eventueel samen met uw aanmeldingsformulier,(dubbelgevouwen) terugstuurt in de retourenveloppe. Wanneer u de vragenlijst en het aanmeldingsformuiler digitaal invult, hoeft u de papieren versies niet in te vullen en op te sturen. 

Ik heb me opgegeven voor deelname aan het onderzoek maar er is nog geen contact met mij opgenomen, hoe kan dat?

Vanwege het grote aantal deelnemers kan er enige tijd zitten tussen het moment van ontvangst van het antwoordformulier en het opnemen van contact met de deelnemer. Als het langer is geleden dan 2 maanden dat u uw antwoordformulier heeft opgestuurd, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de onderzoekers bij voorkeur via e-mail (VGO.info@uu.nl) of telefonisch via het onderzoeksecretariaat (tel: 030-253 53 67).

Mijn partner/ouder/buurvrouw/kennis, wil ook meedoen aan het onderzoek, mag dat?

Tijdens het VGO onderzoek kon u aangeven of we u mochten benaderen voor vervolgonderzoek. Alleen de mensen die aangaven interesse te hebben, worden nu uitgenodigd voor dit onderzoek. Omdat we gaan onderzoeken hoe de longfunctie van omwonenden van veehouderijen is veranderd ten opzichte van de eerdere meting in 2014-2015; kunnen voor dit vervolgonderzoek alleen mensen deelnemen die aan het eerdere VGO onderzoek hebben deelgenomen. 

Ik heb aan eerder VGO onderzoek meegedaan en aangegeven interesse te hebben in vervolgonderzoek maar ik heb geen uitnodiging ontvangen voor dit vervolgonderzoek, hoe kan dat?

Aan de eerdere studie in 2014-2015 heeft een groot aantal deelnemers meegedaan. Voor dit vervolgonderzoek sturen we daarom uit praktische overwegingen de uitnodigingen niet in één keer naar al deze deelnemers maar opgesplitst in sets. De laatste uitnodigingen zullen naar verwachting in het najaar van 2021 verzonden worden.

Ik wil meedoen met het onderzoek maar ik wil geen longfunctietest ondergaan, kan ik dan nog mee doen?

Ja, u kunt dan nog steeds meedoen met de overige componenten uit het onderzoek. Tijdens de gezondheidsmetingen kunt u laten weten dat u liever geen longfunctietest laat afnemen.

Ik ben zwanger, kan ik dan nog meedoen aan het onderzoek?

Ja, u kunt dan nog steeds meedoen met het onderzoek. Als u in het derde trimester bent van de zwangerschap, dan kunt u niet meedoen met de longfunctietest maar wel met de overige componenten uit het onderzoek.

Ik geef borstvoeding, kan ik dan nog meedoen aan het onderzoek?

Ja, u kunt dan nog steeds meedoen met het onderzoek. 

Ik heb destijds aangegeven interesse te hebben in het onderzoek, moet ik nu meedoen?

U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees de informatiebrief rustig door. Bespreek het met uw partner, vrienden of familie.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het VGO vervolgonderzoek heeft als doel te achterhalen waarom mensen die in de buurt van veehouderijen wonen vaker longontsteking hebben. Ook wordt er gekeken hoe de longfunctie van omwonenden van veehouderijen is veranderd ten opzichte van de eerdere meting in 2014-2015.

Wanneer ontvang ik mijn persoonlijke uitslagen?

U ontvangt uw persoonlijke uitslagen binnen 6 maanden na het huisbezoek. 

Wanneer ontvang ik de algemene resultaten van het hele onderzoek?

Na afronding van het gehele onderzoek zullen de algemene resultaten met de deelnemers middels een deelnemersrapportage gedeeld worden.

Wanneer zijn de resultaten van het hele onderzoek binnen?

Dit wordt medio 2022 verwacht.

Hoe worden de gezondheidsmetingen uitgevoerd?

De gezondheidsmetingen bestaan uit afname van een longfunctietest en afname van slijm in de keel en neus middels een wattenstaaf en afname van een buisje (10 ml) bloed.
De gezondheidsmetingen worden uitgevoerd door een onderzoeksmedewerker die daarvoor bij u op bezoek komt.

Waar worden de gezondheidsmetingen uitgevoerd?

Voor de gezondheidsmetingen komt de onderzoeker bij u thuis op visite (of op een andere locatie van uw voorkeur) op een voor u geschikt moment. U kunt uw voorkeuren aangeven tijdens het telefonisch contactmoment met de onderzoeker. Het bezoek zal in totaal 40 minuten duren.

Wat houdt de longfunctietest in?

Met een longfunctietest wordt de gezondheid van uw luchtwegen onderzocht. Bij deze test ademt u volledig in en blaast u alle lucht zo snel en krachtig mogelijk uit in een zogenaamde spirometer. Deze spirometer meet de hoeveelheid lucht en de snelheid waarmee u kunt uitademen. Dit geeft ons informatie over de longinhoud en de doorgankelijkheid van de luchtwegen. De longfunctietest zal éénmalig worden uitgevoerd, zonder toediening van een pufje. Dus anders dan bij de longfunctiemetingen in 2014-2015 waarbij de longfunctie werd gemeten voordat een pufje werd toegediend en nadat het pufje salbutamol (medicijn dat luchtwegen wijder kan maken) werd toegediend.

Waarom wordt er een longfunctietest afgenomen?

Er zijn aanwijzingen dat veehouderij-omgevingen mogelijk invloed hebben op de gezondheid van de luchtwegen. Daarom willen we de gezondheid van de luchtwegen van omwonenden in kaart brengen. Dit doen we met behulp van een longfunctietest.

Doet een longfunctietest pijn?

Het afnemen van een longfunctietest kost enige inspanning maar doet geen pijn.

Ik heb een vraag over het wijzigen van een al gemaakte afspraak voor het huisbezoek, waar kan ik terecht?

U kunt dan contact opnemen met de onderzoekers bij voorkeur via e-mail (VGO.info@uu.nl) of telefonisch via het onderzoeksecretariaat (tel: 030-253-5367).

Ik weet niet meer wanneer ik een afspraak heb gemaakt, wat nu?

Dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers bij voorkeur via e-mail (VGO.info@uu.nl) of telefonisch via het onderzoeksecretariaat (tel: 030-253-5367). Zij zoeken dan voor u na wanneer de afspraak gepland staat.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens en uw lichaamsmateriaal een code. Gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen bij een derde partij, de zogenoemde Trusted Third Party (TTP). Dit is een onafhankelijke dienstverlenende organisatie gericht op gegevensbescherming. Voor de volledige privacyverklaring voor deelnemers aan dit onderzoek klik hier.

Wat houdt afname van slijm in keel en in de neus in?

Het slijm in de keel en neus wordt afgenomen met behulp van twee wattenstaven. Eén wattenstaaf zal tot achter in de mond ingebracht worden en de ander hoog in de neus.

Waarom wordt er slijm in keel en in de neus afgenomen?

Het keel- en neusslijm wordt afgenomen om te kijken naar de aanwezige micro-organismen, dit wordt ook wel het microbioom genoemd.

Ik wil toch niet meedoen met dit onderzoek, en ik wil ook geen post hierover meer ontvangen, hoe kan ik me afmelden?

U kunt dan contact opnemen met de Servicedesk bij voorkeur per e-mail: vgo@sivz.nl.

Uw gegevens zullen dan uit het bestand worden gehaald. 

Ik heb een vraag die niet in de lijst ‘Veelgestelde vragen’ staat, wat nu?

Voor vragen over problemen met inloggen en aanmelden kunt u contact opnemen met de Servicedesk bij voorkeur per e-mail: vgo@sivz.nl. U kunt ook bellen met de Servicedesk, telefoonnummer: 030-635 8220. De Servicedesk is telefonisch bereikbaar dinsdag, woensdag en donerdag tussen 09.00-12.00 uur en tussen 13.30-16.30 uur. U wordt dan te woord gestaan door een medewerker van de Stichting IVZ; IVZ ondersteunt het IRAS bij het VGO onderzoek.

 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers bij voorkeur via e-mail (VGO.info@uu.nl) of telefonisch via het onderzoeksecretariaat (tel: 030-253-5367)

Waarom zou ik meedoen aan dit onderzoek?

Naast dat u informatie over uw persoonlijke toestand kunt ontvangen (uitslag van de longfunctietest en uitslag van de SARS-CoV-2 antistoffen test in uw bloed), heeft u zelf geen voordeel aan deelname aan dit onderzoek. Maar door uw deelname kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan ons onderzoek en daarbij ook aan de algemene volksgezondheid. De kennis uit dit onderzoek zal bijdragen aan de bescherming en bevordering van de gezondheid van omwonenden van veehouderijen.

Doet het afnemen van keel- en neusslijm pijn?

Het afnemen van een keel- en neusslijm kan wat onaangenaam aanvoelen, maar doet geen pijn.

De uitslag van de longfunctietest was afwijkend, wat betekent dit?

Alle uitslagen van de longfuncties worden - in combinatie met zelf-gerapporteerde luchtwegklachten - bekeken door een longarts. De longarts beoordeelt de longfunctie. Wanneer deze als afwijkend wordt beoordeeld dan zal er ook een brief naar uw huisarts gestuurd worden (mits u daar toestemming voor heeft gegeven). Wij adviseren u in dit geval contact op te nemen met de huisarts.

Door wie wordt dit onderzoek betaald?

De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financieren dit onderzoek. Daarnaast wordt dit onderzoek financieel gesteund door een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-ZonMW).

Zijn jullie tegen de veehouderij?

Nee, wij zijn niet tegen de veehouderij. Het VGO vervolgonderzoek heeft als doel te achterhalen waarom mensen die in de buurt van veehouderijen wonen vaker longontsteking hebben. Ook wordt er gekeken hoe de longfunctie van omwonenden van veehouderijen is veranderd ten opzichte van de eerdere meting in 2014-2015.

Waar kan ik de privacyverklaring voor VGO-deelnemers vinden?

Voor de volledige privacyverklaring voor deelnemers aan dit onderzoek klik hier

Wat houdt afname van bloed in?

Bij een venapunctie wordt u geprikt in een ader in één van uw armen. Deze prik kan een beetje pijnlijk zijn, maar dit is slechts van korte duur. Na de bloedafname krijgt u een watje om de plek waar u geprikt bent goed dicht te drukken. Dit helpt om het bloeden te stelpen. Het is raadzaam om na bloedafname de arm tijdelijk niet te zwaar te belasten. Ondanks zorgvuldig handelen is een blauwe plek niet altijd te voorkomen.

Doet het afnemen van bloed pijn?

De afname van een buisje bloed door middel van een venapunctie kan een beetje pijnlijk zijn, maar dit is slechts van korte duur.

Hoe worden de gezondheidsmetingen corona-proof uitgevoerd?

Ter bescherming van zowel uzelf als onze medewerkers, werken we uiteraard volgens de nationale COVID-maatregelen. . Dit houdt onder meer in dat u een dag voorafgaand aan het ingeplande huisbezoek wordt gebeld om onder andere uw gezondheidsstatus door te nemen. Indien daaruit voortkomt dat u geen COVID-risico vormt, dan gaat het ingeplande huisbezoek door; zo niet, dan wordt een nieuwe afspraak met u ingepland. Tijdens het huisbezoek worden de RIVM richtlijnen voor wijkverplegers aangehouden. Dit betekent onder meer dat de onderzoeksmedewerker persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, er minimaal 1.,5m afstand gehouden wordt gedurende het huisbezoek behalve tijdens handelingen waarbij dit niet mogelijk is (afname keel- en neusswab en bloedafname), en uiteraard dat extra reiniging en desinfectie plaatsvindt.

De uitslag van de antistoffen tegen het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) was negatief, wat betekent dit?

Wanneer de uitslag van de antistoffen tegen het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) negatief is dan betekent dit dat er op het moment van bloedafname geen antistoffen tegen SARS-CoV-2 aangetoond kunnen worden in uw bloed. Dit kan betekenen dat u geen (recente) infectie met het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) heeft doorgemaakt of dat u mogelijk een milde infectie heeft doorgemaakt en er weinig antistoffen zijn aangemaakt.

De uitslag van de antistoffen tegen het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) was positief, wat betekent dit?

Wanneer de uitslag van de antistoffen tegen het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) positief is dan betekent dit dat er wel antistoffen tegen SARS-CoV-2 in uw bloed gevonden zijn. en Dan is het zeer waarschijnlijk dat u een wel infectie met het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) heeft doorgemaakt. Momenteel is het (nog) niet bekend of het hebben van antistoffen ook betekent dat je het virus niet meer kan krijgen en dat je hier niet meer ziek van kunt worden. Daarom blijft het advies voor eenieder, blijf voorzichtig en houdt u aan de nationale COVID-richtlijnen.