Veelgestelde vragen

Wie voeren het onderzoek uit?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht in nauwe samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg: NIVEL.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Voor dit onderzoek worden vragenlijsten afgenomen en gezondheidsmetingen gedaan bij personen die eerder hebben deelgenomen aan het VGO onderzoek in 2014-2015. De gezondheidsmetingen bestaan uit afname van een longfunctietest, afname van slijm in de keel en neus middels wattenstaven en afname van een buisje (10 ml) bloed.. Door het opnieuw afnemen van de longfunctietest kan er onderzocht worden hoe de longfunctie van omwonenden van veehouderijen is veranderd ten opzichte van de eerdere meting in 2014-2015. De afgenomen wattenstaven geven inzicht in de aanwezigheid van verschillende bacteriën en virussen in de neus en keel van mensen die wonen in de nabijheid van veehouderijen. In het afgenomen bloed zal worden onderzocht of er antistoffen tegen bepaalde bacteriën, zogenoemde thermofiele bacteriën, en andere mogelijke veroorzakers van longontsteking te meten zijn. Ook wordt onderzocht of er antistoffen tegen het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) gevonden worden. Voor de gezondheidsmetingen komt de onderzoeksmedewerker bij de deelnemer thuis op visite (of op een andere locatie van voorkeur) op een voor de deelnemer geschikt moment.

Wanneer vindt de uitvoering van deze vervolgstudie plaats?

Door de coronasituatie heeft de uitvoering vertraging opgelopen en zullen de gezondheidsmetingen uitgevoerd worden vanaf augustus 2021 tot einde 2022.

Wanneer moet ik de vragenlijst invullen?

Zodra u de vragenlijst heeft ontvangen, kunt u deze meteen invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de vragenlijst, die in het uitnodigingspakket is bijgevoegd, op papier invullen en door middel van de retourenveloppe per post terugsturen. Daarnaast kunt u de vragenlijst ook digitaal invullen via deze link. De benodigde inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u vinden op het voorblad van de papieren vragenlijst.

Hoe moet ik de vragenlijst invullen?

U kunt de vragenlijst, die in het postpakket is bijgevoegd, op papier invullen en door middel van de retourenveloppe per post terugsturen. Daarnaast kunt u de vragenlijst ook digitaal invullen via deze link. De benodigde inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) kunt u vinden op het voorblad van de papieren vragenlijst.

Moet ik de vragenlijst zowel op papier als digitaal invullen?

U hoeft de vragenlijst maar één keer in te vullen. Wanneer u de vragenlijst digitaal heeft ingevuld, wordt deze automatisch naar het onderzoeksinstituut verzonden. U hoeft dan de papieren vragenlijst niet meer in te vullen. Heeft u de vragenlijst niet digitaal maar op papier ingevuld, dan kunt u deze, eventueel samen met uw aanmeldingsformulier, door middel van de retourenveloppe per post terugsturen. .

Moet ik de vragenlijst per post opsturen als ik deze op papier heb ingevuld?

Ja, het is de bedoeling dat u de op papier ingevulde vragenlijst, eventueel samen met uw aanmeldingsformulier,(dubbelgevouwen) terugstuurt in de retourenveloppe. Wanneer u de vragenlijst en het aanmeldingsformuiler digitaal invult, hoeft u de papieren versies niet in te vullen en op te sturen. 

Hoe worden de gezondheidsmetingen uitgevoerd?

De gezondheidsmetingen bestaan uit afname van een longfunctietest en afname van slijm in de keel en neus middels een wattenstaaf en afname van een buisje (10 ml) bloed.
De gezondheidsmetingen worden uitgevoerd door een onderzoeksmedewerker die daarvoor bij u op bezoek komt.

Waar worden de gezondheidsmetingen uitgevoerd?

Voor de gezondheidsmetingen komt de onderzoeker bij u thuis op visite (of op een andere locatie van uw voorkeur) op een voor u geschikt moment. U kunt uw voorkeuren aangeven tijdens het telefonisch contactmoment met de onderzoeker. Het bezoek zal in totaal 40 minuten duren.

Wat houdt de longfunctietest in?

Met een longfunctietest wordt de gezondheid van uw luchtwegen onderzocht. Bij deze test ademt u volledig in en blaast u alle lucht zo snel en krachtig mogelijk uit in een zogenaamde spirometer. Deze spirometer meet de hoeveelheid lucht en de snelheid waarmee u kunt uitademen. Dit geeft ons informatie over de longinhoud en de doorgankelijkheid van de luchtwegen. De longfunctietest zal éénmalig worden uitgevoerd, zonder toediening van een pufje. Dus anders dan bij de longfunctiemetingen in 2014-2015 waarbij de longfunctie werd gemeten voordat een pufje werd toegediend en nadat het pufje salbutamol (medicijn dat luchtwegen wijder kan maken) werd toegediend.

Waarom wordt er een longfunctietest afgenomen?

Er zijn aanwijzingen dat veehouderij-omgevingen mogelijk invloed hebben op de gezondheid van de luchtwegen. Daarom willen we de gezondheid van de luchtwegen van omwonenden in kaart brengen. Dit doen we met behulp van een longfunctietest.

Doet een longfunctietest pijn?

Het afnemen van een longfunctietest kost enige inspanning maar doet geen pijn.

Wat houdt afname van slijm in keel en in de neus in?

Het slijm in de keel en neus wordt afgenomen met behulp van twee wattenstaven. Eén wattenstaaf zal tot achter in de mond ingebracht worden en de ander hoog in de neus.

Waarom wordt er slijm in keel en in de neus afgenomen?

Het keel- en neusslijm wordt afgenomen om te kijken naar de aanwezige micro-organismen, dit wordt ook wel het microbioom genoemd.

Doet het afnemen van keel- en neusslijm pijn?

Het afnemen van een keel- en neusslijm kan wat onaangenaam aanvoelen, maar doet geen pijn.

Wat houdt afname van bloed in?

Bij een venapunctie wordt u geprikt in een ader in één van uw armen. Deze prik kan een beetje pijnlijk zijn, maar dit is slechts van korte duur. Na de bloedafname krijgt u een watje om de plek waar u geprikt bent goed dicht te drukken. Dit helpt om het bloeden te stelpen. Het is raadzaam om na bloedafname de arm tijdelijk niet te zwaar te belasten. Ondanks zorgvuldig handelen is een blauwe plek niet altijd te voorkomen.

Doet het afnemen van bloed pijn?

De afname van een buisje bloed door middel van een venapunctie kan een beetje pijnlijk zijn, maar dit is slechts van korte duur.

Hoe worden de gezondheidsmetingen corona-proof uitgevoerd?

Ter bescherming van zowel uzelf als onze medewerkers, werken we uiteraard volgens de nationale COVID-maatregelen. . Dit houdt onder meer in dat u een dag voorafgaand aan het ingeplande huisbezoek wordt gebeld om onder andere uw gezondheidsstatus door te nemen. Indien daaruit voortkomt dat u geen COVID-risico vormt, dan gaat het ingeplande huisbezoek door; zo niet, dan wordt een nieuwe afspraak met u ingepland. Tijdens het huisbezoek worden de RIVM richtlijnen voor wijkverplegers aangehouden. Dit betekent onder meer dat de onderzoeksmedewerker persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, er minimaal 1.,5m afstand gehouden wordt gedurende het huisbezoek behalve tijdens handelingen waarbij dit niet mogelijk is (afname keel- en neusswab en bloedafname), en uiteraard dat extra reiniging en desinfectie plaatsvindt.