Veelgestelde vragen

Welke uitslagen krijg ik teruggekoppeld?

U kunt de persoonlijke uitslag ontvangen van de longfunctietest en de uitslag van het wel of niet aanwezig zijn van antistoffen tegen SARS-CoV-2 in uw bloed, indien u daar toestemming voor geeft.

Hoe kan ik aangeven dat ik mijn uitslagen wil ontvangen?

U kunt op het toestemmingsformulier aangeven of u de uitslagen wilt ontvangen van de longfunctietest en/of de aanwezigheid van antistoffen tegen SARS-CoV-2 in uw bloed. Het toestemmingsformulier neemt de onderzoeksmedewerker mee wanneer hij/zij bij u op bezoek komt voor de gezondheidsmetingen.

Wanneer ontvang ik mijn persoonlijke uitslagen?

U ontvangt uw persoonlijke uitslagen binnen 6 maanden na het huisbezoek. 

Wanneer ontvang ik de algemene resultaten van het hele onderzoek?

Na afronding van het gehele onderzoek zullen de algemene resultaten met de deelnemers middels een deelnemersrapportage gedeeld worden.

Wanneer zijn de resultaten van het hele onderzoek binnen?

Dit wordt medio 2022 verwacht.

De uitslag van de longfunctietest was afwijkend, wat betekent dit?

Alle uitslagen van de longfuncties worden - in combinatie met zelf-gerapporteerde luchtwegklachten - bekeken door een longarts. De longarts beoordeelt de longfunctie. Wanneer deze als afwijkend wordt beoordeeld dan zal er ook een brief naar uw huisarts gestuurd worden (mits u daar toestemming voor heeft gegeven). Wij adviseren u in dit geval contact op te nemen met de huisarts.

De uitslag van de antistoffen tegen het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) was negatief, wat betekent dit?

Wanneer de uitslag van de antistoffen tegen het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) negatief is dan betekent dit dat er op het moment van bloedafname geen antistoffen tegen SARS-CoV-2 aangetoond kunnen worden in uw bloed. Dit kan betekenen dat u geen (recente) infectie met het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) heeft doorgemaakt of dat u mogelijk een milde infectie heeft doorgemaakt en er weinig antistoffen zijn aangemaakt.

De uitslag van de antistoffen tegen het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) was positief, wat betekent dit?

Wanneer de uitslag van de antistoffen tegen het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) positief is dan betekent dit dat er wel antistoffen tegen SARS-CoV-2 in uw bloed gevonden zijn. en Dan is het zeer waarschijnlijk dat u een wel infectie met het nieuwe corona-virus (SARS-CoV-2) heeft doorgemaakt. Momenteel is het (nog) niet bekend of het hebben van antistoffen ook betekent dat je het virus niet meer kan krijgen en dat je hier niet meer ziek van kunt worden. Daarom blijft het advies voor eenieder, blijf voorzichtig en houdt u aan de nationale COVID-richtlijnen.